Phào lưng tường mã-NT40-2

Phao-lung-tuong-NT40-2

Mua bán phào chân tường và phào gõ trần- chỉ trang trí -NT40-2