Phào lưng tường mã-NT60-1

Phao-lung-tuong-NT60-1

Mua bán phào chân tường và phào gõ trần- chỉ trang trí -NT60-1