Phào lưng tường mã-NT60-3

Phao-lung-tuong-NT60-3

Mua bán phào chân tường và phào gõ trần- chỉ trang trí -NT60-3