Phào lưng chân tường mã NT60-4

Phao-lung-tuong-NT60-4

Mua bán phào chân tường và phào gõ trần- chỉ trang trí -NT60-4