Sàn gỗ sồi nga

Cay-go-soi-my

Sàn gỗ-Sàn gỗ tự nhiên có từ lâu trong các ngôi nhà thuần việt, trước kia sàn gỗ tự nhiên thường được sản xuất bằng công nghệ thô sơ, để làm hoàn thiện một ngôi nhà bằng gỗ tự nhiên thì người ta phải mất rất nhiều thời gian sản xuất và đựa vào hoàn […]

Chi tiết