$nbsp;

X

SÀN GỖ GIÁ RẺ XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

0988337323

Bảng mô tả công việc cho Giám Đốc Maketing – San go gia re

Trong một doanh nghiệp kinh doanh bất cứ loại hình sản phẩm, hàng hóa dịch vụ nào thì đều phải có bộ phận kinh doanh, bộ phận maketing. Bảng mô tả công việc cho Giám Đốc Maketing  .Mục đích của các bộ phận này là nghiên cứu ra sản phẩm và phát triển thị trường để mang lại doanh thu và lợi nhuận của Doanh nghiệp .Siêu thị sàn gỗ giá rẻ xin chia sẻ cho bạn đọc mẫu mô tả công việc cho người đứng đầu bộ phận Maketing.

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC GIÁM ĐỐC MARKETING-Bảng mô tả công việc cho Giám Đốc Maketing 

Bảng mô tả công việc cho Giám Đốc Maketing

Bảng mô tả công việc cho Giám Đốc Maketingsango

 

I/ Thông tin chung: 

 

Vị trí   Thời gian làm việc  
Bộ phận      
Quản lý trực tiếp      

 

II/ Mục đích công việc

 

Quản lý toàn bộ công việc Maketing công ty

 

III/ Nhiệm vụ cụ thể:

 

Hoạch định chiến lược kinh doanh và tiếp thị của Công Ty. Bảng mô tả công việc cho Giám Đốc Maketing

 

Thiết lập ngân sách marketing, trình Giám đốc duyệt. Chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao, được quyền duyệt thu chi trong phạm vi ngân sách được giao.

 

Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các Mục tiêu – Chính sách của Công ty đối với hoạt động kinh doanh và tiếp thị.

 

Giúp GĐ công ty việc điều hành và quản lý  mọi hoạt động tiếp thị của Công ty một cách  hiệu qua; bảo đảm các nguồn lực cho kinh doanh. Bảng mô tả công việc cho Giám Đốc Maketing

 

Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chương trình nghiên cứu & phát triển, huấn luyện – đào tạo và ứng dụng KHKT trong hoạt động kinh doanh.

 

Phối hợp với Giám đốc Sản xuất xây dựng chính sách đặc thù đối với Khách hàng của Công ty; Thực hiện quản lý và duy trì mối quan hệ gắn bó cũng như chăm sóc khách hàng. Bảng mô tả công việc cho Giám Đốc Maketing

 

Xác định các yêu cầu của Khách hàng và đáp ứng các yêu cầu này ; Đồng thời đảm bảo toàn bộ tổ chức nhận thức các yêu cầu mới của Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

 

Báo cáo với Giám đốc công ty định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình thực hiện nhiệm vụ và khi cần thiết phải kịp thời thỉnh thị ý kiến GĐ. bảo đảm không để hoạt động kinh doanh đình trệ và  thiệt hại.

 

Báo cáo tổng kết hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm theo ấn định của Công Ty.

 

Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các thành viên Ban Giám đốc Công ty, và làm việc sâu sát thực tế đối với hoạt động của các Đơn vị kinh doanh và các bộ phận dưới quyền ; đảm bảo mục tiêu chung của Cty đạt kết quả tối ưu.

Bảng mô tả công việc cho Giám Đốc Maketing

Chịu trách nhiệm mọi hoạt động của phòng marketing. Quản lý toàn bộ nhân viên phòng markeing.

 

Thực hiện các công việc được ủy quyền khi Giám đốc vắng mặt.

 

 

Maketing

 

IV/ Tiêu chuẩn:

Trình độ văn hoá:    Tốt nghiệp Đại học trở lên.

Trình độ chuyên môn:

Được đào tạo về quản lý KTKT nhiệm vụ được giao.

Có kiến thức sâu rộng và năng lực thực tiễn về quản trị và điều hành DN và các lãnh vực nghiệp vụ phụ trách.

Thông hiểu hệ thống luật kinh tế hiện hành và có kiến thức pháp lý tổng quát. Bảng mô tả công việc cho Giám Đốc Maketing

 

*Kỹ năng Bảng mô tả công việc cho Giám Đốc Maketing :

 

Có năng lực và uy tín tổ chức, lãnh đạo và điều hành.

Xây dựng và ban hành các quy chế, soạn thảo tài liệu, văn bản hành chánh quản trị điều hành doanh nghiệp.

Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án chiến lược các kế hoạch trung hạn, ngắn hạn phát triển doanh nghiệp thuộc lãnh vực chuyên môn phụ trách.

 

Chỉ huy, điều khiển, kiểm soát quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Tham gia xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp.

Nghiên cứu ứng dụng công trình đổi mới hệ thống quản lý và phát triển doanh nghiệp.

Nói và viết thông thạo ít nhất 1 ngoại ngữ. Bảng mô tả công việc cho Giám Đốc Maketing

Ngoại giao và ứng xử tốt.

Tổng kết và đánh giá chất lượng hoạt động của doanh nghiệp. Bảng mô tả công việc cho Giám Đốc Maketing

Kinh nghiệm: Có quá trình kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp từ 3 năm trở lên. Đã có thời gian hoạt động ở lĩnh vực chuyên môn chính từ 5 năm trở lên – San go cong nghiep

Nguồn : sàn gỗ giá rẻ

  • Tác giả:Sàn gỗ giá rẻ
  • Cập nhật: 10/01/2014