$nbsp;

X

SÀN GỖ GIÁ RẺ XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

0988337323

Mẫu hợp đồng kinh tế

Có nhiều mầu khác nhau. Tùy theo từng lĩnh vực ta có thể sử dụng. Sau đây. Hệ thống siêu thị sàn gỗ giá rẻ xin mời quý khách cùng tham khảo “Mẫu hợp đồng kinh tế” Như sau.

mau hop dong, hop dong kinh te

Mẫu hợp đồng kinh tế

Mẫu hợp đồng kinh tế tham khảo:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
====***====
HỢP ĐỒNG KINH TẾ
Số : 01 /2017/HĐKT/

I. Các căn cứ :

– Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.

– Căn cứ Luật Thương mại đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.

– Căn cứ vào nhu cầu công việc và khả năng của hai bên:

Hôm nay ngày …. tháng … năm 2017 Tại: Đỗ Đức Dục

Chún tôi gồm:

1. Bên nhận hàng (Gọi tắt là bên A)

Tên giao dịch:.
Địa chỉ :
MST:
Tài khoản….Tại…
Đại diện : Ông/Bà…chức vụ….

II. Bên giao hàng: (Gọi tắt là bên B):

Tên giao dịch:

MST:

Tài Khoản:

Đại diện :

Cùng thống nhât ký hợp đồng với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung công việc sản phẩm :
Bên B đồng ý giao hàng cho bên A. Chất lượng đảm bảo, mới 100%

Điều 2 : Địa điểm và thời gian cung cấp, thi công:
– Địa điểm:….

Điều 3: Giá trị :

Nội dung  bạn có thể kẻ ô chia từng hạng mục, như số TT, Chủng loại, Số lượng, đơn vị tính, Đơn giá, thành tiền, ghi chú.

Điều 4 : Thanh toán : Hình thức thanh toán
Chuyển khoản, tiền mặt.

Điều 5 : Tranh chấp và giải quyết:

5.1 Trong trường hợp có vướng mắc trong quá trình trình thực hiện hợp đồng, các bên nỗ lực tối đa chủ động bàn bạc để tháo gỡ và thương lượng giải quyết.

5.2 Trường hợp không đạt được thoả thuận giữa các bên, việc giải quyết tranh chấp thông qua toà án kinh tế hà nội giải quyết thông qua quy định của pháp luật hiện hành, quyết định cuối cùng của toà án, là căn cứ để các bên làm cơ sở giải quyết tranh chấp.

Bên thua kiện sẽ phải chịu mọi phí tổn liên quan đến quá trình tố tụng.

Điều 6: Tạm dừng và hủy bỏ :

6.1 Tạm dừng hợp đồng: các trường hợp sau.

– Do lỗi của Bên A hoặc Bên B gây ra: Khi một trong hai bên không thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định.

– Các trường hợp bất khả kháng .

Một bên có quyền quyết định dừng hợphô đồng do lỗi bên kia gây ra, nhưng phải báo cho bên kia biết bằng văn bản trước 03 ngày, và cùng bàn bạc giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng  đã ký kết .

Trường hợp bên tạm dừng không thông báo mà tạm dừng gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên thiệt hại, thời gian và mức đền bù thiệt hại do dừng , do hai bên thoả thuận để khác phục.

6.2 Hủy bỏ hợp đồng:

– Bên B có quyền hủy bỏ  và không bồi thường thiệt hại, khi bên A vi phạm hợp đồng theo quy định . Bên vi phạm  phải bồi thường thiệt hại.

Điều 7: Điều khoản chung:

71 Hợp đồng này cũng như tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến sẽ được các bên quản lý theo quy định hiện hành của nhà nước về bảo mật.

7.2 Các nội dung thay đổi phải được các bên thống nhất, lập thành phụ lục .

7.3 Được thanh lý trong 30 ngày , khi hai bên hoàn thành xong mọi thủ tục giấy tờ và thanh quyết toán khi không có bên nào khiếu nại.

7.4 Hai bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã thoả thuận.

7.5 Mẫu hợp đồng kinh tếnày làm 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.

7.6 Hiệu lực từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                              ĐẠI DIỆN BÊN B

  • Tác giả:Sàn gỗ giá rẻ
  • Cập nhật: 28/02/2017